اپلیکیشن کنفرانس

 

 

به اطلاع محققان محترم مي رساند، دبير خانه شانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ایران، اقدام به طراحي اپليكيشن كنفرانس نموده است. جهت اطلاع از جزئيات برنامه هاي كنفرانس می توانید نسبت به دانلود و نصب اپليكيشن اقدام فرماييد.

 

این اپلیکیشن دارای کابردهای زیر است :

 

 • برنامه زمان بندي كنفران
 • اركان كنفرانس
 • مهر هاي كنفرانس
 • نمايشگاه هاي كنفرانس
 • حاميان كنفرانس
 • سخران هاي كليدي
 • پوستر كنفرانس
 • راهنماي كنفرانس
 • برنامه هاي تفريحي
 • مكان هاي اداري و اقامتي
 • مكان هاي گردشگري استان

 

 

دریافت اپلیکیشن کنفرانس