بررسی نظام نامه مدیریت سیلاب کشور

 

 

گروه برگزاری شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با همکاری نهادهای گوناگون و با شرکت اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان برجسته وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمانهای مردم نهاد اقدام به برگزاری نشست تخصصی با عنوان  "بررسی نظام نامه مدیریت سیلاب کشور"  خواهد کرد از کلیه پژوهشگران و محققان علاقه مند جهت حضور در نشست تخصصی فوق دعوت به عمل می آید. 

 

جهت هماهنگی برای حضور در نشست فوق با شماره 09150729205 ( آقای عقلمند ) تماس حاصل فرمایید.