اپلیکیشن کنفرانس


 

 

به اطلاع محققان محترم مي رساند، دبير خانه شانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ایران، اقدام به طراحي اپليكيشن كنفرانس نموده است. جهت اطلاع از جزئيات برنامه هاي كنفرانس می توانید نسبت به دانلود و نصب اپليكيشن اقدام فرماييد.

 

اطلاعات بیشتر